Współpraca międzynarodowa

Pełnomocnicy Rektora


Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
w kadencji od 1 września 2020 do dnia 31 sierpnia 2024 r.


Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
e-mail: e.awramiuk@uwb.edu.pl 
tel. 85 7457471 


Dr Arkadiusz Niedźwiecki
Pełnomocnik Rektora ds. projektów badawczo-rozwojowych
e-mail: a.niedzwiecki@uwb.edu.pl 
tel. 85 7457721 


Dr Patrycja Goryń
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
e-mail: biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl 
tel. 85 745 78 89 


Dr Magdalena Rutkowska-Sowa
Pełnomocnik Rektora ds. własności intelektualnej
e-mail: m.rutkowska@uwb.edu.pl 


Mgr Piotr Kalinowski
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
tel. 85 745 70 71
e-mail: ac-sso@uwb.edu.pl 


dr Katarzyna Niziołek
Pełnomocnik ds. Uniwersyteckiego Centrum Kultury
e-mail: uck@uwb.edu.pl 


dr Zofia Karczewska
Pełnomocnik ds. umiędzynarodowienia
tel. 85 745 77 25
e-mail: z.karczewska@uwb.edu.pl  


Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
Koordynator Uczelniany programu Erasmus+
e-mail: piszcz@uwb.edu.pl 


Dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB
Rzecznik ds. przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie w Białymstoku
e-mail: dyskryminacja@uwb.edu.pl 


mgr Karolina Ferreira Fernandes
Rzecznik ds. równości płci w Uniwersytecie w Białymstoku
e-mail: k.fernandes@uwb.edu.pl 


mgr inż. Michał Sidoruk
Uczelniany Administrator Systemu „POL-on”
tel. 85 745 70 07
e-mail: m.sidoruk@uwb.edu.pl


Mgr Justyna Grochowska
Administrator APD
tel. 85 745 70 70
e-mail: j.grochowska@uwb.edu.pl 


Mgr Wojciech Zalewski
Administrator Systemu Antyplagiatowego
tel. 85 745 76 52
e-mail: wzalewski@uwb.edu.pl 


Mgr Urszula Czarkowska
Uczelniany Koordynator Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

tel. 85 745 70 08
e-mail u.czarkowska@uwb.edu.pl 


Mgr Monika Mojżyn-Saczko
Zastępca uczelnianego koordynatora Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on

tel. 85 745 70 08
e-mail m.mojzyn@uwb.edu.pl