Współpraca międzynarodowa

Pełnomocnicy Rektora


Pełnomocnicy Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
w kadencji od 1 września 2020 do dnia 31 sierpnia 2024 r.


Dr hab. Elżbieta Awramiuk, prof. UwB
Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia
e.awramiuk@uwb.edu.pl
tel. 85 7457471 


Dr Arkadiusz Niedźwiecki
Pełnomocnik Rektora ds. projektów badawczo-rozwojowych
a.niedzwiecki@uwb.edu.pl
tel. 85 7457721 


Dr Patrycja Goryń
Pełnomocnik Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami
biuro.pelnomocnikaon@uwb.edu.pl
tel. 85 745 78 89 


Dr Magdalena Rutkowska-Sowa
Pełnomocnik Rektora ds. własności intelektualnej
e-mail: m.rutkowska@uwb.edu.pl 


Mgr Piotr Kalinowski
Pełnomocnik ds. informacji niejawnych
tel. 85 745 70 71
ac-sso@uwb.edu.pl


mgr Martyna Górska
Samodzielne Stanowisko - Inspektor Ochrony Danych
e-mail: iod@uwb.edu.pl
Uczelniany Koordynator Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on
e-mail: m.gorska@uwb.edu.pl
tel. 85 745 71 76


mgr inż. Michał Sidoruk
Uczelniany Administrator Systemu „POL-on”
tel. 85 745 70 07
m.sidoruk@uwb.edu.pl


Dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB
Koordynator Uczelniany programu Erasmus+
e-mail: piszcz@uwb.edu.pl


Mgr Justyna Grochowska
Administrator APD
tel. 85 745 70 70
j.grochowska@uwb.edu.pl


Mgr Wojciech Zalewski
Administrator Systemu Antyplagiatowego
tel. 85 745 76 52
wzalewski@uwb.edu.pl


dr Katarzyna Niziołek
Pełnomocnik ds. Uniwersyteckiego Centrum Kultury
uck@uwb.edu.pl


dr Zofia Karczewska
Pełnomocnik ds. umiędzynarodowienia
tel. 85 745 77 25
z.karczewska@uwb.edu.pl

 


Dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB
Rzecznik ds. przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie w Białymstoku
dyskryminacja@uwb.edu.pl


mgr Karolina Ferreira Fernandes
Rzecznik ds. równości płci w Uniwersytecie w Białymstoku
k.fernandes@uwb.edu.pl