Struktura
Współpraca międzynarodowa

Wyjazdy w celach szkoleniowych (STT)

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy na konferencje nie są uprawnione.

Uczelnia finansuje wyjazdy trwające od 2 dni do tygodnia.  Stypendium pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

 

2020/2021
Zasady kwalifikacji na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) w ramach programu Erasmus+ 2020/21
Zasady finansowe na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ 2020/21
 
2019/2020
Zasady kwalifikacji na wyjazdy w celach szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ 2019/20
Zasady finansowe na wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ 2019/20

 

Wymagane dokumenty:

 

Mobility Agreement -Staff Mobility for Training- Porozumienie o programie szkolenia (doc.)


Formularz zgłoszeniowy