Struktura
Współpraca międzynarodowa

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA)

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

 

Lista uczelni partnerskich z podziałem na wydziały/instytuty (23.10.2020) 

 

     Ogólna lista uczelni partnerskich

 

 

Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

 

2020/2021

Zasady kwalifikacji na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 2020/2021

Zasady finansowe dot. wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+

2019/2020

Zasady kwalifikacji na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 2019/2020

Zasady finansowe dot. wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+

 

Wymagane dokumenty:

 

Mobility Agreement- Staff Mobility for Teaching - Porozumienie o programie nauczania (doc.)


Formularz zgłoszeniowy