Współpraca międzynarodowa

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA)

Pracownicy uczelni mogą w ramach programu Erasmus+ aplikować na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych. Wyjazdy te są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych umiejętności, umożliwiają nawiązywanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicowanie interesującej współpracy między jednostkami uczelni i instytucji partnerskich.

Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi uczelnia ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca musi posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego. Indywidualny program nauczania musi zostać zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych.

 

Lista uczelni partnerskich z podziałem na wydziały/instytuty (12.10.2021) 

 

     Ogólna lista uczelni partnerskich

 

                                                                                         2021/2022

                             

Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+ w latach 2021-2023

Zasady finansowe dot. wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+

 

Wymagane dokumenty:

 

Mobility Agreement-Staff Mobility for Teaching-Porozumienie o programie nauczania (doc.)

Formularz zgłoszeniowy

 

                                                                                         2020/2021

Zasady kwalifikacji na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ 2020/2021

Zasady finansowe dot. wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+  

 

 

Informacji udziela Dział Współpracy Międzynarodowej

Świerkowa 20B, pokój 11, od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-15:30, piatek w godz. 8:00-14:00

tel.: 85 745 70 51, e-mail: incoming@uwb.edu.pl