BHP

UWAGA CZŁONKOWIE PKZP przy UwB (2022 rok)


Zasady składania wniosków i otrzymywania pożyczek w PKZP w 2022 r. 

 1. Wnioski można złożyć w budynku administracji przy ul. Świerkowej 20B u:
 • Pani Małgorzaty Sielachowskiej – pokój 3/21, tel. 85 745 70 63,
 • Pani Sylwii Maciejczuk – pokój 209c, tel. 85 745 70 29.
 1. Wnioski składamy do ostatniego dnia każdego miesiąca.
 2. Posiedzenie Zarządu PKZP będzie odbywać się nie wcześniej niż 9-go dnia każdego miesiąca.
 3. Pożyczki wypłacane będą na rachunek bankowy, bądź w gotówce. Gotówkę będzie można odebrać w dowolnym oddziale banku Millenium w drugiej połowie następnego miesiąca.
 4. W związku z realizacją wypłat gotówkowych w banku na wniosku o pożyczkę należy wpisać nr pesel lub nr dowodu osobistego (nowe druki wniosków na stronie internetowej UwB – zakładka PKZP).
 5. Raty lub ich część, spłacane indywidualnie przez pracownika (nie potrącane z wypłaty) spłacamy w dowolnym oddziale banku Millenium bez prowizji na konto PKZP przy Uniwersytecie w Białymstoku,
  nr konta 72 1160 2202 0000 0002 5240 6118.
 6. Osoby spłacające pożyczkę samodzielnie muszą w każdym miesiącu sprawdzić u Pani Maciejczuk wysokość raty.
 7. Wysokość wpisowego wynosi 50,00 zł, a składki miesięcznej 30,00 zł.
 8. Wysokość kwoty pożyczki od 1 kwietnia 2022r.wynosi maksymalnie  15 000,00 zł.
 9. Okres spłaty pożyczki wynosi maksymalnie 24 miesiące.
 10. Podania o prolongatę w spłacie pożyczki wymagają bezwzględnie podpisów poręczycieli zgodnie z § 35 Statutu PKZP przy UwB.
 11. Informacje o wysokości swoich wkładów można uzyskać u Pani Sylwii Maciejczuk, ul. Świerkowa 20B, pokój 209c, tel. 85 745 70 29.

Zarząd PKZP przy UwB