Współpraca międzynarodowa

Prisztina

Uniwersytet „Hasan Prisztina” w Prisztinie


Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa (wyjazdy/przyjazdy na studia), Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny (wyjazdy na studia)

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: www.uni-pr.edu