Współpraca międzynarodowa

Prisztina

Uniwersytet „Hasan Prisztina” w Prisztinie

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2021 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa, Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie: Wydział Ekonomiczno-Informatyczny 

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: www.uni-pr.edu