Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Prorektor ds. kształcenia

Prof. dr hab. Wojciech Śleszyński

 
adres: ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok
telefon: 85 745 70 78
fax: 85 744 79 04
e-mail: prorektor.ksztalcenie@uwb.edu.pl
 
Sekretariat prorektora:
mgr Agnieszka Mierzwińska

 


Wykształcenie:
1996 – magister, Uniwersytet Warszawski, Filia w Białymstoku, Instytut Historii, historia.
2001 – doktor, Uniwersytet w Białymstoku, Instytut Historii, historia.
2008 - doktor habilitowany, Polska Akademia Nauk, Instytut Studiów Politycznych, politologia.
2019 - tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych nadany przez Prezydenta RP.

Doświadczenie zawodowe:
Od 1997 r. – nauczyciel akademicki
Od 2008 r. - kierownik Zakładu Stosunków Politycznych UwB
2005 - 2008 - wicedyrektor Instytutu Historii UwB
2008 - 2012 - dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych UwB
2012 - 2016 – dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego UwB

Zainteresowania badawcze:
Dzieje pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego w XX i XXI wieku; stosunki międzynarodowe; kwestia bezpieczeństwa; mniejszości narodowe; konflikty etniczne; relacje państwo-obywatel. Historia i współczesność Polaków i Polonii na Wschodzie. Wykorzystywanie i popularyzowanie materiałów archiwalnych przechowywanych w zbiorach na terenie Białorusi i Litwy.

Dorobek naukowy:
168 publikacji naukowych (w tym 8 monografii, 2 podręczniki akademickie oraz 10 edycji źródeł).