Biuro Karier
Aktualności

 

Rozmowa z Panem Wojciechem Topczewskim, dr n. ekonom., Senior Dyrektor Agencji w Prudential Polska.

 

BK: Jakich kwalifikacji oczekuje Pan od absolwentów wchodzących na rynek pracy?

Wojciech Topczewski: Kwalifikacje- poziom wykształcenia, preferowane wyższe, najlepiej kierunek finanse, ubezpieczenia ale również może być prawo (mamy do czynienia z aspektami prawnymi dot. ubezpieczeń np. testament, sukcesja). Ponadto umiejętność praktycznego działania na rynku ubezpieczeń, tzn. ogólna wiedza dot. rynku finansowego, jak również prawa ubezpieczeniowego. 

 

BK: Często mówi się o umiejętnościach miękkich. Czy ceni Pan sobie takie. Jeśli tak to jakie konkretnie?

Wojciech Topczewski: Komunikatywność, oprócz wiedzy, jest podstawową umiejętnością, jaką powinien posiadać nasz współpracownik, w kontaktach z ludźmi (klientami, współpracownikami) bardzo ważna jest odporność na stres. Charakter pracy tj. własna działalność gospodarcza, a rezultacie rozwój własnej firmy, powoduje, że utrzymują się w tej branży osoby kreatywne, które potrafią umiejętnie zarządzać swoim czasem.

 

BK: Jakie błędy rażą Pana najbardziej w cv i w liście motywacyjnym lub na rozmowie kwalifikacyjnej studentów i  absolwentów?

Wojciech Topczewski: Brak znajomości marki, wysyłanie CV na "chybił, trafił", a CV są bardzo lakoniczne, często brak w nich jest podstawowych informacji dot. rozwoju. W rozmowie bezpośredniej studenci są mało asertywni, nie potrafią wprost wyrazić swoich obaw, lub w ogóle przyznać, że coś ich nie interesuje. Nagminne i rażące jest umawianie się na rozmowę kwalifikacyjną i nie przybycie, bez podania przyczyny (odmówienia).

 

BK: Co Pan sądzi o lokalnym (białostockim lub warszawskim) rynku pracy i jak on wygląda na tle Polski?

Wojciech Topczewski: Rynek białostocki nie wiele się różni od innych, jest na nim wielu wykształconych absolwentów, którzy nie zawsze odważają się poprowadzić własne firmy, wolą pracować na "etacie", za mało jest informacji jakie są zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej (nasza firma prowadzi takie zajęcia).

 

BK: Absolwentów jakich kierunków studiów najchętniej widziałby Pan w swojej firmie?

Wojciech Topczewski: Tak jak wspominałem, szeroko pojętych ekonomicznych i prawnych.

 

BK Jak wyglądała Pana ścieżka kariery?

Wojciech Topczewski: Studia licencjackie rozpocząłem w 1997 roku, które ukończyłem  w 2000 roku na kierunku- ekonomia, w zakresie- bankowość i ubezpieczenia na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Studia magisterskie rozpocząłem w 2000 roku, które ukończyłem w 2002 roku na kierunku- ekonomia, w zakresie- bankowość i ubezpieczenia, na Wydziale Gospodarki Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Przewód doktorski pod tytułem: Kreowanie portfela klienta jako czynnik konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń na życie- został otwarty uchwałą Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki dnia 26 września 2006 roku. Dnia 24.10.2010 roku uzyskałem stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Potem zaczęła się praca w firmach ubezpieczeniowych, która doprowadziła mnie do stanowiska które obecnie zajmuję, więc jak widać branża ubezpieczeń też może dać nam szansę na awans i osiągnięcie sukcesu zawodowego.

 

BK: Jedna rada na przyszłość dla studentów i absolwentów?

Wojciech Topczewski: Wyznaczajcie sobie cele mierzalne i koniecznie je zapisujcie. Realizację celu zapisanego można skorygować, a ten nie zapisany zapomnieć.

 

BK: Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcelina Wojno Kierownik Biura Karier UwB

Wojciech Topczewski: Również bardzo dziękuję i zapraszamy studentów i absolwentów do aplikowania na nasze oferty.