Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

Program stażowy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”

Prosimy o dwustronne drukowanie dokumentów i formularzy - chrońmy środowisko!

Dokumenty i istotne informacje dla Przyjmujących na staż

Propozycja umowy trójstronnej (Uniwersytet w Białymstoku - Firma/ Instytucja - Opiekun Stażu) - plik do pobrania

Załącznik 1 do umowy trojstronnej - Wniosek o refundację kosztów - plik do pobrania
Załącznik 2 - Szczegółowa kalkulacja kwoty refundacji wynagrodzenia Opiekuna stażu - plik do pobrania
Przykład uzupełnionego Załącznika 2 - przykład do pobrania
Załącznik 3 do umowy trojstronnej - Program stażu - plik do pobrania
Załącznik 4 do umowy trojstronnej - Dziennik stażu - plik do pobrania
Załącznik 5 do umowy trojstronnej - Oświadczenie opiekuna - plik do pobrania

 

Druga rekrutacja studentów do programu stażowego rozpocznie się w drugim kwartale 2021 roku (kolejna planowana jest w roku 2022), a same staże odbędą się w miesiącach czerwiec-wrzesień (2021 rok - druga edycja, 2022 rok - trzecia edycja).


KONTAKT:
Biuro Projektu: Dział Nauki, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok (pokój nr 8, parter)
E-mail: nowoczesny.uniwersytet@uwb.edu.pl, Tel: 85 745 70 14 lub 85 745 71 21