Wystawy

Przyroda północno-wschodniej Polski

Na wystawie można obejrzeć gatunki ptaków i ssaków występujących na obszarze północno-wschodniej Polski, rozmieszczonych w ich środowiskach. Można tu posłuchać głosów ponad 200 gatunków ptaków (patrz ścieżka edukacyjna „Ptaki Polski”). Większość prezentowanych okazów dermoplastycznych to zwierzęta powypadkowe. Eksponaty dużych ssaków (żubr, łoś, jeleń, dzik i wilk) zakupiono ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Przyroda północno-wschodniej Polski jest bogata i zróżnicowana, z wieloma gatunkami roślin (patrz też wystawa „Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia”) i zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Występują tu największe w kraju kompleksy dolinowych torfowisk niskich w Kotlinie Biebrzańskiej oraz w dolinie Narwi.

Teren pojezierzy o bogatej rzeźbie ukształtowanej w czasie ostatniego zlodowacenia (patrz też wystawa „Skamieniałości z osadów polodowcowych” i „Lapidarium magmowych głazów narzutowych”) wyróżnia się licznymi jeziorami o czystych wodach, z najgłębszym na niżu europejskim jeziorem Hańcza.

Duża część północno-wschodniej Polski to obszary zalesione. Znajdują się tu największe puszcze: Knyszyńska, Białowieska i Augustowska.

Przyrodnicze bogactwo chronione jest w czterech parkach narodowych: Białowieskim, Narwiańskim, Biebrzańskim i Wigierskim oraz pięciu parkach krajobrazowych: Suwalskim, Mazurskim, Puszczy Rominckej, Puszczy Knyszyńskiej i Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi oraz w 118 rezerwatach. Szczegółowych informacji na temat parków narodowych i krajobrazowych północno-wschodniej Polski można znaleźć w infokiosku.