Wystawy

W dniach 19.11.2015 r. – 29.02.2016 roku w holach wejściowych budynków wydziałowych kampusu Uniwersytetu w Białymstoku prezentowana była pokonkursowa wystawa ponad 200 najciekawszych prac plastycznych nadesłanych przez młodzież szkolną województwa podlaskiego na konkurs „Przyroda wokół mnie”. Sam konkurs - już po raz siódmy - zorganizowała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Nasze Centrum było współorganizatorem wystawy pokonkursowej.


Więcej fotografii z wernisażu wystawy