Wystawy

Niezwykle wierne modele pszczół w 20-krotnym powiekszeniu, urządzenia i narzędzia wykorzystywane w pszczelarstwie, przykłady roślin miododajnych i gotowych produktów pszczelich. Między innymi takie eksponaty można oglądać w Uniwersyteckim Centrum Przyrodniczym im. Profesora Andrzeja Myrchy, na terenie kampusu Uniwersytetu w Białymstoku.  W dniu 5 sierpnia 2021 roku została otwarta wystawa pt. „Pszczoły i ich rola w przyrodzie”. Ekspozycja powstała dzięki dofinansowaniu Województwa Podlaskiego, które przekazało uczelni na ten cel 50 tys. zł. Wystawę można będzie oglądać bezpłatnie do końca 2022 roku.

Wystawa zajmuje jedną z sal Centrum, zostało na niej zgromadzonych ponad 200 eksponatów. Zwiedzający mogą np. zajrzeć do typowego drewnianego ula: przekonać się, jak jest zbudowany, jak wyglądają ramki, w których powstają woskowe plastry, jak gromadzony jest miód i gdzie rozwija się pszczele potomstwo. Obok można zobaczyć, jak wyglądają naturalne siedliska pszczół w dziuplach drzew, czy barcie wydrążone przez człowieka. Kłodę bartną, a także narzędzia wykorzystywane do jej wykonania, takie jak skobliczka, cieślica czy piesznia, użyczyło na czas trwania wystawy Bractwo Bartne z Augustowa. Sporo miejsca w ekspozycji poświęcono pszczole augustowskiej – występującej w tej części regionu od tysięcy lat, przystosowanej do panujących tu warunków klimatycznych.

Co ciekawe, w sezonie zwiedzający będą też mogli przyjrzeć się z bardzo bliska, a do tego bezpiecznie, pracującym owadom. Tuż za szybą pomieszczenia, na zewnątrz Centrum, stoi bowiem kłoda bartna zamieszkana przez pszczoły. Ją z kolei użyczył Mikołaj Mak - pszczelarz, opiekun pasieki uniwersyteckiej.