Wystawy
Ptaki Polski

Multimedialna ścieżka edukacyjna z trzema infokioskami, z których dwa wyposażone są w program edukacyjny do nauki rozpoznawania ptaków Polski i ich głosów (prezentowanych jest 222 gatunków), a jeden zawiera prezentacje poświęcone ekologii i przyrodzie północno-wschodniej Polski. 
Ścieżka powstała dzięki realizacji projektu „Kształtowanie postaw ekologicznych z wykorzystaniem bazy edukacyjnej Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu w Białymstoku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.