Ogłoszenie z dnia 23.12.2020 r.
 
Zapraszamy do zapoznania się z treścią powołania Tymczasowej Rady Mieszkańców Domu Studenta Uniwersytetu w Białymstoku.

pobierz powołanie w PDF

 
Wszyscy studenci mieszkający w DS stanowią Samorząd Mieszkańców.
 
Samorząd mieszkańców powołuje swój organ przedstawicielski - Radę Mieszkańców, która m.in. reprezentuje interesy mieszkańców DS przed administracją DS oraz Władzami Uczelni.