Rekrutacja uzupełniająca na rok akademicki 2021/2022 - lista kierunków

 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • chemia
 • jakość i bezpieczeństwo środowiska
 • biologia
 • ekobiznes
 • mikrobiologia
 • matematyka
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • fizyka
 • historia
 • studia wschodnie
 • stosunki międzynarodowe
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • praca socjalna
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • kulturoznawstwo
 • filologia polska
 • filologia francuska (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
 • język francuski stosowany, z hiszpańskim (oferta edukacyjna dla kandydatów rozpoczynających naukę języka francuskiego od podstaw)
 • filologia rosyjska (dla kandydatów rozpoczynających naukę języka rosyjskiego od podstaw)
 • filologia rosyjska (dla kandydatów ze znajomością języka rosyjskiego)
 • filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesu
 • filozofia i etyka
 • kognitywistyka i komunikacja
 • socjologia

Studia stacjonarne jednolite magisterskie

 • pedagogika specjalna

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • chemia
 • chemia kryminalistyczna i sądowa
 • fizyka
 • kulturoznawstwo
 • biologia
 • biologia z przygotowaniem pedagogicznym
 • zarządzanie
 • ekonomia
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • filozofia
 • historia
 • stosunki międzynarodowe
 • matematyka
 • filologia angielska
 • filologia obca (rosyjska) nauczycielska
 • filologia polska
 • filologia polska nauczycielska
 • pedagogika

 

Filia Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie Wydział Ekonomiczno-Informatyczny

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

 • ekonomia
 • europeistyka
 • informatyka

Studia stacjonarne drugiego stopnia

 • ekonomia