Wystawy

Rośliny chronione i charakterystyczne Podlasia

Kolorowe plansze graficzne 
przedstawiające gatunki regionalnej flory wydrukowane na szkle, a zakupione w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Podlaskiego na lata 2007-2013.