Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Uniwersytet w Białymstoku jest jedną z ponad 50 uczelni w Polsce biorących udział w programie Santander Universidades, który wspiera rozwój studentów z niemal 1200 uczelni na całym świecie.

Dzięki przynależności do programu uczelnia zyskuje wsparcie merytorycznie i finansowe konferencji, badań i projektów lokalnych i międzynarodowych. Ponadto program wspiera kulturę przedsiębiorczości i innowacyjności w środowisku akademickim, umiędzynarodawia edukację poprzez stypendia zagraniczne, a także wspiera studentów w wejściu na rynek pracy poprzez programy stażowe i zatrudnianie absolwentów.

Program umożliwia studentom uzyskanie stypendiów krajowych i zagranicznych na najlepszych uczelniach z całego świata oraz udział w konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach organizowanych w Polsce. Wspiera najlepsze pomysły i stowarzyszenia studenckie oraz daje możliwość odbycia staży i praktyk w Santander Bank Polska.

Dzięki udziałowi w programie Santander Universidades zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji następujące działania:

– Stypendia dla studentów i pracowników Uniwersytetu w Białymstoku – stypendia przeznaczone przede wszystkim na pokrycie kosztów związanych z rozwojem naukowym i badawczym, wymianą międzynarodową, poprzez udział w konferencjach naukowych i badawczych lub poprzez wymianę studencką.

– „Nagroda Santander Universidades” – nagroda przyznawana corocznie podczas inauguracji roku akademickiego najlepszym studentom.

– Podlaska Akademia Liderów – projekt umożliwiający poszerzenie wiedzy studentów UwB oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych i umiejętności, które powinien posiadać każdy lider. Projekt polegał na cyklu szkoleń podzielonych na dwa bloki: pierwszy z zakresu mediacji i negocjacji oraz rozwiązywania sporów i technik umiejętności negocjacyjnych oraz drugi poświęcony budowie i pracy w zespole, strategicznej analizie, wyszukiwaniu i weryfikacji oraz podejmowaniu decyzji.

Projekt „NO-AUTism! Kształcenie i rozwój personalny doktoranta z autyzmem” – zostanie z niego sfinansowany m.in. na zakup sprzętu komputerowego, w tym laptopa z ekranem dotykowym, a także wyjazd badawczo-naukowy do USA studenta studiów doktoranckich z Wydziału Prawa UwB.

Stworzenie anglojęzycznego czasopisma naukowego The Eastern European Journal of Transnational Relations (EEJTR), którego misją będzie naukowy transfer doświadczeń między Wschodem i Zachodem. Tytuł został już zarejestrowany, ma też własną stronę internetową.

Więcej informacji o programie Santander Universidades znajduje się na stronie internetowej programu.

Pliki do pobrania: