Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

FE_POWER_poziom_pl-1_rgb

 Program stażowy w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu”

Prosimy o dwustronne drukowanie dokumentów i formularzy - chrońmy środowisko!

 Regulamin rekrutacji na staż - plik do pobrania            Wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

 Załączniki do regulaminu:

 1.  Formularz rekrutacyjny - plik do pobrania - wypełnia każdy Kandydat
  1a. Formularz rekrutacyjny wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2.  Oświadczenie o niepełnosprawności - plik do pobrania - wypełnia tylko Kandydat posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
  2a. Oświadczenie o niepełnosprawności wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 3.  Baza kandydatow i listarankingowa - plik xlsx do pobrania - załącznik tylko dla Koordynatorów staży

 Dokumenty wypełniane w przypadku zakwalifikowania na staż (wypełniają tylko Kandydaci oznaczeni jako "Zakwailifkowani" na liście rankingowej):

 Deklaracja uczestnictwa w projekcie - plik do pobrania               Wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

 Załączniki do deklaracji uczestnictwa:

 1. Kwestionariusz osobowy - plik do pobrania                               
  1a. Kwestionariusz osobowy wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2. Oświadczenie uczestnika projektu - plik do pobrania                
  2a. Oświadczenie uczestnika projektu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

Umowa ze stażystą na odbycie stażu (wypełniają tylko Kandydaci oznaczeni jako "Zakwailifkowani" na liście rankingowej, po przyznaniu miejsca stażowego w konkretnej firmie lub instytucji)

Wzór umowy wraz z załącznikami - plik do pobrania

Umowa ze stażystą w wersji edytowalnej - plik do pobrania         Wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

Załączniki do umowy ze stażystą w wersji edytowanlnej:

 1. Rachunek - plik do pobrania                                                                     
  1a. Rachunek wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 2. Program stażu - plik do pobrania                                                             
  2a. Program stażu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 3. Dziennik stażu - plik do pobrania                                                             
  3a. Dziennik stażu wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 4. Ankieta monitorowania losów uczestników projektu - plik do pobrania     
  4a. Ankieta monitorowania losów uczestników wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania
 5. Oświadczenie zleceniobiorcy - link do aktualnego dokumentu na stronie UwB          
  5a. Oświadczenie zleceniobiorcy wersja dla osób niewidomych i słabowidzących - plik do pobrania

 

Druga rekrutacja studentów do programu stażowego rozpocznie się w drugim kwartale 2021 roku (kolejna planowana jest w roku 2022), a same staże odbędą się w okresie czerwiec-wrzesień (lata 2021-2022).


Tutaj pojawią się ważne informacje na temat procesu rekrutacji do programu stażowego

Wydział Matematyki


Wydział Prawa


Wydział Chemii


Wydział Biologii


Wydział Ekonomii i Finansów


Instytut Informatyki

 


KONTAKT:
Biuro Projektu: Dział Nauki, Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok (pokój nr 8, parter)
E-mail: nowoczesny.uniwersytet@uwb.edu.pl, Tel: 85 745 70 14 lub 85 745 71 21