Struktura
Współpraca międzynarodowa

 

 

Ogólne informacje na temat zasad odbycia praktyk są dostępne w zakładce informacje ogólne

 

Szczegółowe informacje dotyczące finansowania wyjazdów z programu ERASMUS+ oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER) znajdują się w Zasadach finansowych wyjazdów.

Formularz zgłoszeniowy oraz zaakceptowany przez wszystkie strony Learning Agreement, należy składać mailowo na adres: s.leszczuk@uwb.edu.pl lub korespondencyjnie na adres: Dział Współpracy Międzynarodowej, ul. Świerkowa 20B pok. 11, 15-328 Białystok.

W przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limit miejsc wyjazdowych w okresie rekrutacyjnym, na wolne miejsca mobilnościowe prowadzona jest rekrutacja ciągła.

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się z DWM UwB, pod adresem mailowym: s.leszczuk@uwb.edu.pl lub telefonicznie: (85) 745 70 51.

 

 

UWAGA! 

Szanowni studenci, otrzymalismy informację z Agencji Narodowej o nierzetelnym podjesciu do praktykatów przyjmowanych przez firmę ASCARI a także CENTRALA SPACE w Birmingham (UK). Firma ASCARI działa w Czechach (powiązane z nią firmy Renturi oraz Tempo Training&Consulting) oraz w Niemczech (Ascari People Munchen) - skargi dotyczyły czeskiej placówki Ascari s.r.o., 

Prosimy zwracać szczególną uwagę przy wyborze firmy a przede wszystkim przy uzgadnianiu warunków odbywania praktyk!

  


NAJWAŻNIEJSZE INFOMACJE W SKRÓCIE:

- pobyt na praktyce może trwać od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy mogą być realizowane zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w trakcie roku akademickiego. Wyjazdy realizowane w trakcie roku akademickiego wiążą się z koniecznością uzyslania zgody na indywidualną organizację studiów. Zasadą są praktyki trwające do 3 miesięcy. 

 - udział w programie jest możliwy również w przypadku absolwentów. Tego typu wyjazdy mogą być realizowane w okresie do 12 miesięcy po zakończeniu danego poziomu studiów. Warunkiem jest jednak zakwalifikowanie się na wyjazd przed obroną;

 - praktyki można realizować we wszystkich krajach uczestniczących w programie (kraje UE), we wszelkiego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach z wyłączeniem instytucji unijnych oraz polskich przedstawicielstw za granicą (lista instytucji unijnych, w których nie można odbywać praktyki znajduje się tutaj: http://europa.eu/about-eu/).

 - instytucję, w której ma odbyć się praktyka, student musi znaleźć samodzielnie. Warunkiem jest zgodność praktyki z kierunkiem studiów.

 - stypendium na wyjazd wynosi

1) w roku akademickim 2021/2022:

600, 650, lub 670 € miesięcznie

2) w roku akademickim 2020/2021:

550, 600 lub 620 € miesięcznie

w zależności od kraju, w którym będzie się odbywać praktyka. Lista krajów oraz szczegółowe warunki finansowania wyjazdów znajdują się w pliku 'zasady finansowe';

- aby zgłosić się na wyjazd należy pobrać i wypełnić Learning Agreement (LA) oraz formularz zgłoszeniowy. Oba dokumenty podpisane przez wszystkie wymienione osoby należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM), ul. Świerkowa 20 B, pokój 11 (parter). Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2 do zgłoszenia wystarczą skany wymaganych dokumentów. Instrukcje wypełniania LA znajdują się na stronach 6-9 dokumentu. Odnośniki oraz informacje o tym, gdzie odnaleźć kody dziedzin, sektory itp. znajdują się na stronie 10. W razie kłopotów lub pytań dotyczących uzupełnienia dokumentu należy kontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej (DWM),e-mail: s.leszczuk@uwb.edu.pltel. 85 745 7051.

- kolejność wypełniania dokumentów: po uzgodnieniu z instytucją przyjmującą programu praktyki i wypełnieniu LA, należy wysłać go do instytucji przyjmującej, która uzupełnia dane kontaktowe, wypełnia rubrykę "The receving organisation/enterprise" oraz podpisuje dokument. Z podpisanym LA oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy udać się do koordynatora wydziałowego (lista i kontakt w zakładce " Erasmus+") w celu uzyskania podpisów oraz akceptacji wyjazdu. Następnie kompletne dokumenty należy dostarczyć do DWM.

  • studenci przed wyjazdem i po powrocie będą musieli wypełnić test językowy on-line. Chętne osoby w trakcie pobytu mogą również wziąć udzial w kursie językowym on-line.

 

Wymagane dokumenty do wyjazdu na praktyki - rok akademicki 2021/2022 - trwa rekrutacja ciągła!

 

Wymagane dokumenty do wyjazdu na praktyki - rok akademicki 2020/2021