Tu pogłębisz swoją wiedzę, zyskasz nowe możliwości, a do wyboru masz 8 kierunków. Studia II stopnia trwają cztery semestry i kończą się tytułem magistra. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które posiadają już dyplom studiów wyższych (co najmniej licencjackich).

 


|Studia I stopnia | Studia II stopnia | Studia jednolite magisterskie | Studia niestacjonarne I stopnia | Studia niestacjonarne II stopnia | Studia niestacjonarne jednolite magisterskie | Dlaczego UwB | Dlaczego Białystok | Rekrutacja krok po kroku |