Marzysz o prawie? A może chcesz pracować z najmłodszymi lub z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych? To studia dla Ciebie. Uwaga. Te kierunki nie są podzielone na dwa stopnie. Nauka trwa pięć lat (dziesięć semestrów) i kończy się od razu tytułem magistra.

 


|Studia I stopnia | Studia II stopnia | Studia jednolite magisterskie | Studia niestacjonarne I stopnia | Studia niestacjonarne II stopnia | Studia niestacjonarne jednolite magisterskie | Dlaczego UwB | Dlaczego Białystok | Rekrutacja krok po kroku |