Studia podyplomowe

 

 

Wydział Ekonomii i Finansów

Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych

Studia Podyplomowe Celno-podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego

Studia Podyplomowe Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw

Studia Podyplomowe Menedżerskie

Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego

Studia Podyplomowe Wyceny i Gospodarki Nieruchomościami

Studia Podyplomowe Zarządzanie Projektami Unii Europejskiej

Studia Podyplomowe Zarządzanie w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

 

Wydział Filologiczny

Studia Podyplomowe Animacji Czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa

Studia Podyplomowe Logopedyczne

  

Wydział Prawa

Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna

Studia Podyplomowe Administracja Publiczna

Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe

Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego

Studia Podyplomowe Funkcjonowanie Lasów Państwowych w Świetle Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Krajowego

Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych

Studia Podyplomowe Prawne i Organizacyjne Aspekty Zarządzania Jednostkami Publicznymi

Studia Podyplomowe Zamówienia Publiczne

Studia Podyplomowe Prawo, Zarządzanie i Mediacja w Ochronie Zdrowia

Studia Podyplomowe Prawne Aspekty Psychiatrii i Psychologii dla Sędziów

 

Instytut Kulturoznawstwa

Studia Podyplomowe Menadżer Kultury

 

Instytut Zarządzania

Studia Podyplomowe Doradztwo i Orientacja Zawodowa

Studia Podyplomowe Doradztwo zawodowe

Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu

Studia Podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

 

  

 

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK-SP)