Studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie prowadzone na zasadach odpłatności dla cudzoziemców podejmujących studia w języku innym niż polski

Etapy postępowania rekrutacyjnego

Rekrutacja podstawowa

Rejestracja kandydatów w systemie IRK (uzupełnienie danych osobowych). Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby UCR.

05.06-31.08.2020 r.