Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Syracuse

Uniwersytet Syracuse

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2022

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Wydział Prawa 

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: syr.edu