Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Talca

Uniwersytet w Talca

Umowa międzyinstytucjonalna: ważna do 30.09.2022 r.

Jednostki UwB współpracujące z uczelnią partnerską: Instytut Informatyki

Dane kontaktowe uczelni partnerskiej: utalca.cl