STUDIUM PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH PROWADZI ZAPISY  NA EGZAMIN TELC B2 

Egzamin TELC B2 z języka angielskiego

odbędzie się 22 maja 2021r. (sobota)

 GODZINA rozpoczęcia: ok. 8:30

MIEJSCE: ul. Świerkowa 20B, 

ZAPISY: do 7 kwietnia 2021 r. drogą mailową na adres spnjo@uwb.edu.pl (Sekretariat powinien potwierdzić mailowo zgłoszenie na egzamin.) W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy i nr tel. kom. oraz dołączyć potwierdzenie przelewu opłaty za egzamin.

Kolejność zapisu przekłada się na kolejność podczas egzaminu ustnego. W przypadku dużej liczby zdających, egzamin ustny dla części osób może odbyć się innego dnia.

OPŁATĘ za egzamin, należy wnosić przelewem na konto UwB (86 1160 2202 0000 0000 6000 1031) z dopiskiem "Egzamin TELC B2 z j. angielskiego".

Opłata za egzamin wynosi 550 zł w przypadku osób, które w roku 2020/2021 uczęszczały na kurs przygotowujący do egzaminu TELC B2 (Glotta).

Osoby, które nie uczestniczyły w kursie w roku 2020/21 płacą 550 zł + VAT = 676,50  zł

UWAGA! Istnieje możliwość zorganizowania drugiego terminu egzaminu we wrześniu 2021 r. jednak musi się zebrać min. 10 os. Zgłoszenia i wpłaty na początku sierpnia 2021 r. (po otrzymaniu informacji drogą mailową).

Przykładowy egzamin TELC B2: https://www.telc.net/en/candidates/language-examinations/tests/

 


    


                                                                                                                

OFERTA KURSÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021 


 SEMESTR LETNI  

miejsce zajęć: online

liczba osób w grupie: 8-10

Aby zapisać się do wybranej grupy, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik dostępny na dole strony) na adres mailowy wykładowcy prowadzącego zajęcia w danej grupie.

TRWA NABÓR DO NASTĘPUJĄCYCH GRUP:

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

-  początkująca (poziom A1) – 60 h (zajęcia od lutego 2021 r., środy 17:00-19:15), koszt 900 zł

-  B1+/B2 (poziom średniozaawansowany wyższy) – 60 h (zajęcia od lutego 2021 r., czwartki 17:00-19:15), koszt 900 zł

-  kurs przygotowujący do egzaminu TELC B2 (poziom B2+) – 30 h (zajęcia od marca 2021, poniedziałki i piątki 17:00-18:30), koszt 450 zł

*UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.

Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2021 r.

Cena egzaminu: ok. 550,00 zł -  UWAGA cena egzaminu jest cena orientacyjną i może ulec zmianie!

Przed zapisaniem się do grupy, zachęcamy do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny).

*Certyfikat TELC

- jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/postepowanie)

- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl/)

- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl


Przykładowe egzaminy TELC:

http://www.telc.net

http://www.telc.net

Po otrzymaniu od wykładowcy potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

Dane do przelewu:
Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B

15-328 Białystok
Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
tytuł przelewu: GLOTTA,nawisko prowadzącego, poziom grupy

Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy: FORMULARZ ZGŁOSZENIA


SEMESTR ZIMOWY

miejsce zajęć: ul. Świerkowa 20 B lub online

liczba osób w grupie stacjonarnej: 8-10

liczba osób w grupie online: 10-14

Aby zapisać się do wybranej grupy, należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik dostępny na dole strony) na adres mailowy wykładowcy prowadzącego zajęcia w danej grupie.

TELC B2 (poziom B2+) - kurs egzaminacyjny, 60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek. + 5 min. przerwa)

online: 80 godzin (2 x 90 min. / tyg.)

(kompilacja materiałów z różnych źródeł; koszt materiałów nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 720 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 960 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

*UWAGA! Możliwość zdawania egzaminu TELC na miejscu.

Planowany termin egzaminu: maj / czerwiec 2021 r.

Cena egzaminu: ok. 550 zł

Kurs TELC B2 przeznaczony jest również dla osób, które nie planują podchodzenia do egzaminu TELCa chcą uczęszczać na kurs językowy na poziomie B2+ z elementami konwersacji lub przygotowują się do innych egzaminów na poziomie B2 (np. FCE).

B2 (język ogólny, poziom średniozaawansowany wyższy) - 60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek. + 5 min. przerwa)

online: 80 godzin (2 x 90 min. / tyg.)

(podręcznik: English File 4th ed, upper-intermediate; koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 720 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 960 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

A1 (grupa początkująca)

60-godzinny (godzina = 45 min.), zajęcia 1 raz w tygodniu po 135 min. (3 godz. lek. + 5 min. przerwa)

online: 80 godzin (2 x 90 min. / tyg.)

(podręcznik: English File 4th ed, elementary; koszt podręcznika nie jest wliczony w cenę kursu)

CENA: 720 zł / rok (studenci, doktoranci i pracownicy UwB); 960 zł / rok (osoby spoza UwB)

lektor: mgr Małgorzata Penza-Szachowicz (m.szachowicz@uwb.edu.pl)

Przed zapisaniem się do grupy, zachęcamy do zapoznania się z opisem poziomów biegłości językowej na stronie https://europass.cedefop.europa.eu (Europejskie poziomy biegłości językowej - tabela samooceny).

 

*Certyfikat TELC

- jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/)

- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl)

- stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl

 

Przykładowe egzaminy TELC:

http://www.telc.net

http://www.telc.net

OPŁATY:

I rata (360 zł) - początek października 2020 r.

II rata (360 zł) - początek stycznia 2021 r.

(Dla osób spoza UwB: I rata – 480 zł, II rata – 480 zł)

Po otrzymaniu od wykładowcy potwierdzenia o utworzeniu grupy należy wpłacić I ratę na konto Uniwersytetu w Białymstoku:

Dane do przelewu:
Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B

15-328 Białystok
Bank Millenium S.A. 86 1160 2202 0000 0000 6000 1031
tytuł przelewu: GLOTTA,nawisko prowadzącego, poziom grupy

tytuł przelewu: GLOTTA, nawisko prowadzącego, poziom grupy.

Wydrukowany dowód wpłaty I raty należy przynieść na pierwsze zajęcia. Nieprzedstawienie dowodu wpłaty oznacza rezygnację z kursu. Uwaga! Proszę nie dokonywać wpłat przed otrzymaniem od lektora potwierdzenia o utworzeniu grupy. Kursy ruszają w połowie października. O terminie pierwszych zajęć zostaną Państwo powiadomieni najpóźniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

UWAGA! Osoby, które wypełnią formularz, a będą musiały zrezygnować z uczestnictwa w kursie, bardzo proszę o jak najszybszy kontakt mailowy z wykładowcą prowadzącym zajęcia w danej grupie.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA

https://www.telc.net/

 


 

 

ZAPISY NA EGZAMIN TELC B2 / JĘZYK ANGIELSKI 

 Egzamin TELC potwierdzony jest oficjalnym certyfikatem,

który wydawany jest przez  telc gGmbH i honorowany zarówno w Polsce jak i na świecie.

 TERMIN : Najblizszy termin 22 maj 2021r.

GODZINA rozpoczęcia: ok. 8:30

MIEJSCE: ul. Świerkowa

ZAPISY: kwiecień 2021 r.  drogą mailową na adres spnjo@uwb.edu.pl (Sekretariat powinien potwierdzić mailowo zgłoszenie na egzamin.)

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres mailowy i nr tel. kom. oraz dołączyć potwierdzenie przelewu opłaty za egzamin.

 Kolejność zapisu przekłada się na kolejność podczas egzaminu ustnego. W przypadku dużej liczby zdających, egzamin ustny dla części osób może odbyć się innego dnia.

OPŁATĘ za egzamin, należy wnosić przelewem na konto UwB (86 1160 2202 0000 0000 6000 1031) z dopiskiem "Egzamin TELC B2 z j. angielskiego".

Opłata za egzamin wynosi ok.550 zł w przypadku osób, które w roku 2020/21 uczęszczały na kurs przygotowujący do egzaminu TELC B2 (Glotta).

Osoby, które nie uczestniczyły w kursie w roku 2020/21 płacą 550 zł + VAT = ok.676,50 zł

 UWAGA! Istnieje możliwość zorganizowania drugiego terminu egzaminu we wrześniu , jednak musi się zebrać min. 10 os. Zgłoszenia i wpłaty na początku sierpnia 2021 r. (po otrzymaniu informacji drogą mailową).

Osoby zainteresowane proszę o podanie adresu mailowego w następującym formularzu: https://forms.gle

 Przykładowy egzamin TELC B2: https://www.telc.net/

 

 

The European Language Certificates 

SPNJO UwB posiada licencję TELC na organizowanie egzaminów z języka rosyjskiego, a od roku akademickiego 2012/13 również w zakresie języka angielskiego. System egzaminacyjny TELC został opracowany na podstawie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) Rady Europy. Certyfikat TELC jest umieszczony na liście uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. - Dz. U. nr 266, poz. 2230). Jest niezbędnym dokumentem stwierdzającym znajomość języka w przypadku ubiegania się o pracę na stanowiskach urzędniczych w krajach Unii Europejskiej (minimalny poziom - B2).

TELC został opracowany i jest administrowany przez organizację non-profit WTB (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH ). Egzaminy TELC organizowane są w Centrach i Ośrodkach Egzaminacyjnych TELC w Polsce i innych krajach europejskich. Sprawdzają one znajomość języka, kładąc szczególny nacisk na umiejętność komunikowania się.

Egzamin TELC na poziomie B1 (średnio zaawansowanym), składający się z części pisemnej oraz ustnej, sprawdza cztery podstawowe umiejętności językowe i polega na:

  • przeczytaniu i wysłuchaniu autentycznych tekstów
  • uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami
  • napisaniu listu do instytucji lub osoby prywatnej
  • przeprowadzeniu rozmowy w parze z innym kandydatem

Część pisemna egzaminu trwa 2 godziny 30 minut i jest sprawdzana oraz oceniana w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Część ustna egzaminu trwa 15 minut i jest oceniana w instytucji przeprowadzającej egzamin przed licencjonowanych egzaminatorów.

Egzamin TELC na poziomie B2 (wyższym średnio zaawansowanym) również składa się z części pisemnej i ustnej. Struktura egzaminu prezentuje się następująco:

Czytanie oraz Gramatyka i słownictwo - 90 minut

Przerwa - 20 minut

Słuchanie - 20 minut

Pisanie - 30 minut

Egzamin ustny - 15 minut

Cały egzamin pisemny zajmuje 2 godziny 20 minut i, podobnie jak egzamin na poziomie B1,  jest sprawdzany oraz oceniany w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Część ustna egzaminu natomiast jest oceniana w instytucji przeprowadzającej egzamin przez licencjonowanych egzaminatorów. Przed trwającym 15 minut egzaminem ustnym, najczęściej zdawanym w parze z innym kandydatem, osoby zdające mają 20 minut na przygotowanie.

CERTYFIKAT

Zdanie egzaminu uprawnia do uzyskania certyfikatu językowego TELC potwierdzającego znajomość języka wraz z oceną. Obecnie certyfikaty TELC można uzyskać z dziesięciu języków europejskich na różnych poziomach zaawansowania: od A1 - poziom podstawowy do B2 - poziom zaawansowany. Certyfikat językowy TELC stanowi ujednolicone świadectwo znajomości języka obcego uznawane w krajach Unii Europejskiej. Szczegółowe informacje na temat egzaminów, poziomów oraz testy modelowe dostępne na stronie TELC:  http://www.telc.net/

Centrum egzaminacyjne TELC przy Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UwB umożliwia obecnie zdawanie egzaminów z języka rosyjskiego (poziomy B1 i B2) oraz z języka angielskiego (poziom B2).

Certyfikat TELC:

  • jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej http://isap.sejm.gov.pl
  • stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli http://isap.sejm.gov.pl/

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą egzaminów Telc  z  języka angielskiego i rosyjskiego planowanych w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersyteckim Centrum Nauki Języków Obcych GLOTTA w zakładce ,,Oferta " 

CERTYFIKAT TELC 

- jest uznawany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i zwalnia np. z egzaminu doktorskiego z nowożytnego języka obcego (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r.)

- jest umieszczony na liście certyfikatów uznawanych w ramach postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej)

-stanowi potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych wg Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Przykładowe egzaminy TELC znajdują się na stronie internetowej: telc.net.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!