Wystawy

Początki naszego muzeum sięgają roku 1980, kiedy to staraniem doc. dr hab. Andrzeja Myrchy rozpoczęto gromadzenie zbiorów przyrodniczych w Zakładzie Biologii Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Pierwszymi eksponatami były bezkręgowce morskie i ptaki antarktyczne przywiezione przez Niego z wyprawy na Polską  Stację Antarktyczną im. Henryka Arctowskiego na wyspie King George. 

Kolejne wyprawy antarktyczne Profesora Andrzeja Myrchy i innych naszych pracowników oraz cztery wyprawy na Spitsbergen zorganizowane samodzielnie przez Zakład Biologii zaowocowały nowymi zbiorami, które rozrosły się do takich rozmiarów, że w oparciu o nie w czerwcu 1989 r. w Instytucie Biologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego urządzono dwie stałe wystawy: Filogeneza tkankowców i Przyroda rejonów polarnych.

Kilka kolejnych lat pod kierownictwem Profesora poświęciliśmy gromadzeniu eksponatów naszych rodzimych gatunków i w maju 1993 roku otworzyliśmy nową wystawę "Ptaki i ssaki Polski". 

W tym czasie nawiązaliśmy współpracę z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie czego owocem była wystawa czasowa "Rośliny lasu karbońskiego" prezentowana w pierwszym kwartale1994 roku.

W maju i czerwcu 1995 r. w Białymstoku zorganizowaliśmy wystawę "Rafy koralowe" w oparciu o własne, nowe eksponaty uzupełnione oryginalnymi fotografiami z raf Morza Czerwonego wykonanymi przez członków Stowarzyszenia Rafowego z Warszawy. Wystawa ta była prezentowana od maja do listopada 1996 r. w Muzeum Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. W obu miejscach cieszyła się ona dużym zainteresowaniem.

W czerwcu 1997 roku Profesor Andrzej Myrcha wystąpił do Rektora Filii UW prof. dr hab. Adama Jamroza z prośbą o przekazanie pomieszczeń po kuchni i magazynach likwidowanej wówczas stołówki studenckiej na potrzeby projektowanego muzeum przyrodniczego i sfinansowanie ich adaptacji. Odpowiedź JM Rektora była pozytywna.
28 października 1997 r. zmarł Profesor Andrzej Myrcha. Cały rok 1998 do końca lipca 1999 trwały prace remontowe i adaptacyjne w przekazanych pomieszczeniach - na bazie projektów sporządzonych przez pracowników przyszłego muzeum.

Kolejne trzy miesiące trwały przenosiny dwu wcześniej istniejących wystaw ("Filogeneza tkankowców" i "Przyroda rejonów polarnych") i dopasowywanie ich do nowych pomieszczeń oraz realizacja nowych wystaw ("Rafy koralowe", "Historia życia na Ziemi - zarys dziejów", "Przyroda naszego regionu", "Inkluzje bursztynu bałtyckiego") zgodnie z ich scenariuszami.

W dniu 27 października Senat Uniwersytetu w Białymstoku postanowił nadać imię Profesora Andrzeja Myrchy Muzeum Przyrodniczemu w Instytucie Biologii w uznaniu wszystkich Jego zasług, od samego pomysłu zorganizowania muzeum i zwożenie eksponatów ze wszystkich swoich wyjazdów naukowych i prywatnych, przez finansowe wspieranie gromadzenia zbiorów po opiekę merytoryczną.

Tylko w taki sposób mogliśmy podziękować Panu Profesorowi za wysiłek i wszelkie działania, 
które zawsze i konsekwentnie zmierzały do zorganizowania muzeum przyrodniczego w naszej uczelni.