Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia pełni funkcję doradczą rektora. Dokonuje analizy corocznych sprawozdań zespołów ds. jakości kształcenia z funkcjonowania systemu w poszczególnych jednostkach organizacyjnych oraz sporządza i przedstawia rektorowi sprawozdanie na temat funkcjonowania systemu wraz z rekomendacjami dla zespołów ds. jakości kształcenia.

  • Skład UZJK w kadencji 2016-2020: (pobierz)
  • Decyzja nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia: (pobierz)