Biuro Karier
Aktualności

V edycja konkursu AgroBioTop

W imieniu Kapituły Nagrody AgroBioTop chciałbym zaprosić dozgłaszania kandydatur do tego ważnego wyróżnienia.W roku bieżącym odbywa się piąta edycja programu. Celem Nagrody jest promocja nauki polskiej poprzez wyróżnianie aktywnych zawodowo młodych uczonych, których uznane osiągnięcie z zakresu biotechnologii przyczyniło się do rozwoju nauk rolniczych i wnosi wybitny wkład wrozwój rolnictwa. W edycji 2021 w sposób szczególny premiowane dą osiągnięcia, przyczyniające się lub mogące się przyczynić do realizacji idei rolnictwa zrównoważonego.

 

Kandydatami do AgroBioTop - i nagrody pieniężnej 5000 Euro - mogą ̨byćuczeni ze stopniem doktora, jak również doktoranci. Kandydatury można zgłaszod 28 czerwca do 18 września br., zaś ogłoszenie laureata nastąpi w grudniu br. Pełne informacje o konkursie znajdują się w Regulaminie konkursu, ktory znajduje się na stronie LINK.


Uprzejmie proso przesłanie zgłoszeń na adres poczty elektronicznej prof. dr hab. Tomasza Twardowskiego: twardows@ibch.poznan.pl. Na ewentualne pytania odpowie Aleksandra Stasiak, Sekretarz Nagrody: tel. 602115 401.

Zapraszamy do programu,
pozostając z poważaniem,

Prof. dr hab. Tomasz Twardowski

Przewodniczący

Kapituły Nagrody

AgroBioTop