Wystawy
PASEK GÓRNY_WWW


        VI. Budżet Projektu.

 

                    Ogólna suma projektu:                       399 234,88 PLN;

                 Dofinansowanie z EFRR:              339 349,64 PLN;

                 Wkład własny Beneficjenta:            59 885,24 PLN;

                    Koszty inwestycyjne Projektu:          392 234,89 PLN.

Wszystkie koszty Projektu są kosztami kwalifikowalnymi. 

98,25% ogólnej sumy Projektu - to koszty inwestycyjne, pozostałe 1,75% stanowi koszt nie inwestycyjny.PASEK DOLNY_tekst