Wystawy
PASEK GÓRNY_WWWVII. Harmonogram realizacji Projektu.

  

 Projekt jest  zgodny z przepisami prawa krajowego regulującego kwestie zamówień publicznych,

 z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dn. 29.01.2004 Dz.U. 2010 r. nr 113 poz. 759, art. 10. 

5

Liczba kontraktów, w ramach których będzie realizowany projekt:  6.

 

·         Etap I.  Zakup infokiosków - 3 szt.

  Przetarg nieograniczony.

 

·         Etap II. Zakup 1 szt. laptopa z oprogramowaniem (w tym graficznym).

  Przetarg  nieograniczony.

 

·         Etap III. 

1/  Zadanie 1. Zakup kolekcji skamieniałości zwierzęcych bezkręgowców – 15 okazów i kręgowców – 10 okazów.

2/  Zadanie 2. Zakup kolekcji skamieniałości roślinnych – 30 okazów.

3/  Zadanie 3. Zakup kolekcji minerałów z grupy krzemionki, węglanów, siarczanów, rud żelaza – 30 okazów.

4/  Zadanie 4. Zakup kolekcji skał magmowych, metamorficznych i osadowych – 24 okazy.

   Przetarg nieograniczony.

 

·         Etap IV.

1/ Zadanie 1.  Zakup eksponatów dermoplastycznych ssaków łownych (jeleń, łoś, dzik).

2/ Zadanie 2.  Zakup eksponatów dermoplastycznych ssaków chronionych (żubr, wilk).

   Przetarg nieograniczony.

 

·        Zakup plansz graficznych montowanych w szkle z gatunkami roślin (60 szt.).
Zapytanie o cenę.

 

·        Zakup 15 dużych magmowych głazów narzutowych.

Zapytanie o cenę.


PASEK DOLNY_tekst