Wystawy

PASEK GÓRNY_WWW


VIII.  Realizacja Projektu.

 

Rok 2011

W III kwartale 2011 roku zrealizowano: 

1/ Infokioski – 3 szt. do prezentacji multimedialnych.


realizacja_01

W IV kwartale 2011 r. zrealizowano:

1/ Laptop z oprogramowaniem graficznym – 1 szt.

2/ Plansze graficzne montowane w szkle z gatunkami roślin – 60 szt. (kolekcja).


realizacja_02

Wskaźniki produktu zrealizowane w roku 2011 :

· Wyposażenie nowej wystawy roślin chronionych i charakterystycznych Podlasia (60 plansz  graficznych montowanych w szkle);

· Wyposażenie nowej ścieżki multimedialnej w 3 infokioski do prezentacji multimedialnych z zakresu edukacji ekologicznej.

· Doposażenie – 1 szt.  laptop z oprogramowaniem (w tym graficznym) stanowiący nierozerwalną część projektu.


PASEK DOLNY_maly
   
  2012

W dniu 19 listopada 2012 roku do Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego wykonawca "Mijo-fossils" Michał Budziaszek  - realizując umowy: Dzp-391/05.1/D/2012 i Dzp-391/05.2/D/2012 zawarte 19 marca 2012 roku - dostarczył "Kolekcję skamieniałości zwierzęcych - bezkręgowców (15 okazów) i kręgowców (10 okazów) - 25 sztuk" oraz "Kolekcję skamieniałości roślinnych - 30 okazów".

Wykaz okazów z kolekcji skamieniałości zwierzęcych:
Bezkręgowce (15 okazów):

1. płyta wapienia dewońskiego z Amphipora ramosa 

2. koralowce czteropromienne na wapieniu dewońskim z Gór Świętokrzyskich

3. kolonia korali sześciopromiennych z okresu jurajskiego, Natthaim, Niemcy

4. kolonia korali madreporowych z pliocenu, Floryda, USA

5. trylobit kambryjski Paradoxides gracilis, Czechy
Trylobit_Asaphus

6. sylurski trylobit Asaphus kowaleskii na skale macierzystej, Rosja

7. wielkorak Eurypterus na wapieniu sylurskim, Ukraina

8. jurajskie amonity z rodzajów Arnioceras i Psiloceras na wapiennej płycie, Yorkshire,  Anglia

9. amonity Promicroceras sp. na jurajskim marglu z Marston, Anglia

10. ważka Cymatophlebia longialata na wapieniu jurajskim, Eichstatt, Niemcy

11. kredowy amonit Audoliceras na skale macierzystej, Rosja

12. liliowiec Scyphocrinites elegans na sylurskim wapieniu, Moroko

13. skrzypłocz Mesolimulus walchi na wapieniu jurajskim, Niemcy

14. jeżowiec Pseudocidaris mammosa na wapieniu jurajskim, Hiszpania

15. odciski i ośródki małży z rodzaju Pecten na mioceńskim wapieniu, Francja

 Kręgowce (10 okazów):

1. tarcza głowowa pancernego bezszczękowca Stensiopelta pustulata na dewońskim piaskowcu, Ukraina

2. ryby Leptolepis stratiformis na wapieniu jurajskim, Solnhofen, Niemcy
Ryba_Priscacara

3. ryba z rodzaju Priscacara w eoceńskim łupku, Wyoming, USA

4. triasowy gad Keichousaurus hui na skale macierzystej, Chiny
plaszczka_Cyclobatis

5. płaszczka Cyclobatis sp. z kredy Libanu,

6. jajo Hadrosaurus sp. na kredowej skale macierzystej, Chiny,

7. ząb plioceńskiego rekina Carcharodon megalodon, Floryda, USA

8. płaz Sclerocephalus sp. na skale macierzystej z okresu permskiego, Pflatz, Niemcy

9. grupa ryb z rodzaju Paramblypterus na permskiej skale macierzystej z Pfaltz w Niemczech

10. pancerz żółwia z rodzaju Stylemys z oligocenu, Nebraska, USA


Wykaz okazów z kolekcji skamieniałości roślinnych:

Kolekcja skamieniałości roślinnych – 30 okazów

1. sylurskie Rhyniophyta na polerowanej jednostronnie płytce czertu z Rhynie

2. odcisk kalamita w skale karbońskiej 

3. ośródka wewnętrzna łodygi kalamita 

4. odcisk stigmarii - kłącza lepidodendrona z korzeniami

5. odlew stigmarii - kłącza lepidodendrona 

6. odcisk łodygi Lepidodendron sp. na łupku karbońskim 

7. odcisk łodygi Sigillaria sp.  na łupku karbońskim 

8. odciski liści Cordaites sp. na łupku karbońskim 

9. odcisk kłosa zarodniowego Lepidostrobus sp. 

10. odciski paproci karbońskich pokryte pyrofyllitem na łupku z Saint Clair, USA

11. odciski liści Glossopteris sp. w permskiej skale macierzystej z Australii

12. fragment pnia Tietea singularis z permu Brazylii

13. przekrój poprzeczny pnia paproci drzewiastej Tietea sp. jednostronnie polerowany, z okresu permskiego Brazylii

14. przekrój poprzeczny pnia paproci drzewiastej Psaronius sp. jednostronnie polerowany, z okresu permskiego Brazylii

15. przekrój poprzeczny pnia paproci drzewiastej Grammatopteris sp. jednostronnie polerowany, z okresu permskiego Brazylii

16. przekrój poprzeczny pnia skrzypu Arthropitys sp. jednostronnie polerowany, z okresu permskiego Brazylii

17. odcisk gałązki ze szpilkami Walchia piniformis z permu, N. Meksyk, USA

18. przekrój poprzeczny pnia paproci drzewiastej Medullosa spjednostronnie polerowany, z permu, Niemcy

19. jurajska szyszka Araucaria mirabilis na gałązce, Argentyna

20. przekrój przez pancerz bennetyta Cycadeoidea sp. jednostronnie polerowany, z jury, Argentyna

21. przekrój poprzeczny Dadoxylon spjednostronnie polerowany, z permu Paragwaju

22. przekrój poprzeczny Araucaria spjednostronnie polerowany, z triasu Argentyny

23. przekrój poprzeczny Araucaria spjednostronnie polerowany, z triasu Brazylii

24. odciski liści Shenobaiera sp. na skale macierzystej z triasu, Australia 

25. odciski liści Gingko biloba na eoceńskiej skale macierzystej, Kanada

26. skrzemieniałe drewno Taxodioxylon z miocenu, Siedliska, Polska

27. przekrój poprzeczny Palmoxylon sp. jednostronnie polerowany, z kredy, Patagonia, Argentyna

28. przekrój poprzeczny Palmoxylon sp. jednostronnie polerowany, z oligocenu, Louisiana, USA

29. zopalizowane drewno szpilkowych z miocenu, Povraznik, Słowacja
Palma_odcisk liscia

30. odcisk liścia palmy w piaskowcu eoceńskim, Waszyngton, USA


W dniu 30 listopada 2012 roku Towarzystwo Geologiczne "Spirifer" - realizując umowę: Dzp-391/05.3/D/2012 zawartą 19 marca 2012 roku - dostarczyło  "Kolekcję minerałów z grupy krzemionki, węglanów, siarczanów, rud żelaza - 30 szt.".

Wykaz okazów z kolekcji minerałów:

Minerały z grupy krzemionki (16 szt)

1. kwarc dymny 

2. morion 

3. ametyst geoda, Urugwaj

4. cytryn geoda

5. szczotka kryształu górskiego 

6. kryształ kwarcu mlecznego

7. kwarc z wrostkami rutylu

8. kryształ górski – pojedynczy, duży kryształ 

9. kwarc różowy duża bryła 

10. plaster agatu brazylijskiego, niebarwionego, jednostronnie polerowany

11. jaspis pejzażowy – plaster jednostronnie polerowany
opal_szlachetny

12. opal szlachetny na skale macierzystej 

13. kwarcowe tygrysie oko – plaster jednostronnie polerowany

14. agat koronkowy – plaster jednostronnie polerowany

15. chryzopraz – plaster jednostronnie polerowany

16. karneol – plaster jednostronnie polerowany

Minerały z grupy węglanów (6 szt.)

1. szczotka kryształów kalcytu na skale macierzystej 

2. szczotka kryształów białego aragonitu 

3. smitsonit (ZnCO3) naciekowy na matrixie 

4. druza różowych kryształów kobaltokalcytu 

5. druza kryształów magnezytu (MgCO3

6. bryłka włóknistego malachitu 

Minerały z grupy siarczanów (3 szt.)

1. róża pustyni z Meksyku 

2. przezroczysta tafla selenitu 

3. selenit włóknisty 

Minerały z grupy rud żelaza (5 szt.)

1. hematytowe szklane głowy, Maroko

2. róża hematytowa, Brazylia

3. kryształy magnetytu na skaleniu, z Potosi w Boliwii

4. duże kryształy pirytu w skale macierzystej,  Navajun, Hiszpania

5. konkrecja pirytowa, Chiny


W dniu 27 listopada 2012 roku firma "Kamyk" Menducki Piotr - realizując umowę: Dzp-391/05.4/D/2012 zawartą 19 marca 2012 roku - dostarczyła  "Kolekcję skał magmowych, metamorficznych i osadowych - 24 szt.".

Wykaz okazów z kolekcji skał:

Skały magmowe (8 szt.)

1. bazalt - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

2. gabro - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

3. ryolit - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

4. granit strzegomski - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

5. granit karkonoski - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

6. granit „bałtycki” - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

7. czarny obsydian – naturalna bryła wielkości 25 cm

8. pumeks - bryła  40 cm

Skały metamorficzne (6 szt.)

1. serpentynit - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

2. gnejs oczkowy - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

3. amfibolit z granatami - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

4. kwarcyt metamorficzny - płyta 80x56x24 cm o powierzchni naturalnej

5. łupek mikowy z granatami – wielkość 30x40cm

6. polski marmur Biała Marianna - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

Skały osadowe (10 szt).

1. piaskowiec szydłowiecki - płyta 50x50x5 cm o powierzchni naturalnej

2. piaskowiec triasowy świętokrzyski - płyta  50x50x12 cm o powierzchni naturalnej

3. wapień chęciński - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

4. wapień dębnicki - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

5. wapień z Morawicy - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

6. wapień onkolitowy - płyta 58x50 cmx12 cm o powierzchni naturalnej

7. piaskowiec kwarcytowy z Wiśniówki - płyta 58x48x27 cm o powierzchni naturalnej

8. piaskowiec plakodermowy - płyta 64x35x7 cm o powierzchni naturalnej

9. zlepieniec zygmuntowski - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana

10. trawertyn - płyta 50x50x2 cm jednostronnie polerowana


Wskaźniki produktu zrealizowane w roku 2012 :

· Wyposażenie nowej wystawy w skamieniałości zwierzęce (25 okazów) i roślinne (30 okazów) - realizacja w 100%;

· Wyposażenie nowej wystawy w 30 okazów minerałów z grupy krzemionki, węglanów, siarczanów, rud żelaza oraz 24 okazy skał magmowych, metamorficznych i osadowych - realizacja w 100%.PASEK DOLNY_maly          Rok 2013

W dniu 17 września 2012 roku Bogdan Kieś Biuro Polowań Pracownia Preparowania Zwierząt realizując umowy: Dzp-391/37.1/D/2012 oraz Dzp-391/37.2/D/2012 zawarte 12 lipca 2012 roku dostarczył "Kolekcję eksponatów dermoplastycznych ssaków łownych" - łosia, jelenia i dzika oraz "Kolekcję eksponatów dermoplastycznych ssaków chronionych" – żubra i wilka.

Dermoplasty_2013_1


W dniu 31 października 2013 roku firma "TAR" Białystok realizując umowę umowę: MP/1/20/2013 zawartą 6 maja 2013 roku - dostarczyła  "Kolekcję magmowych głazów narzutowych - 15 szt."

Lapidarium_2013

Wskaźniki produktu zrealizowane w 2013 roku:

1.   Doposażenie wystawy przyrody regionalnej w eksponaty dermoplastyczne ssaków chronionych: żubra i wilka oraz łownych: jelenia, łosia, dzika.

 

2.    Wyposażenie nowej ścieżki edukacyjnej – lapidarium (15 magmowych głazów narzutowych).

 

Założone cele Projektu zostały osiągnięte poprzez zakup nowych kolekcji i okazów oraz zwiększenie oferty edukacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego.

 

Osiągnięto zakładane wskaźniki produktu poprzez:

·         Wyposażenie nowej wystawy roślin chronionych i charakterystycznych Podlasia (60 plansz  graficznych montowanych w szkle);

·         Wyposażenie nowej ścieżki multimedialnej w 3 infokioski do prezentacji multimedialnych z zakresu edukacji ekologicznej.

·         Doposażenie – 1 szt.  laptop z oprogramowaniem (w tym graficznym) stanowiący nierozerwalną część projektu.

·         Wyposażenie nowej wystawy skamieniałości zwierzęcych (25) i roślinnych (30).

·         Wyposażenie nowej wystawy minerałów (30 okazów z grupy krzemionki, węglanu, siarczanu, rud żelaza) i skał (24 okazy magmowe, metamorficzne I osadowe).

·         Doposażenie wystawy przyrody regionalnej w eksponaty dermoplastyczne ssaków chronionych: żubra i wilka oraz łownych: jelenia, łosia, dzika.

·         Wyposażenie nowej ścieżki edukacyjnej – lapidarium (15 magmowych głazów narzutowych).

Osiągnięto rownież wskaźniki rezultatu :

·         Liczba osób korzystających z edukacji ekologicznej w oparciu o bazę edukacyjną Uniwersyteckiego Muzeum Przyrodniczego, w tym z ICT – wzrost od 2011 roku z 2.700 osób do 5.056 osób w roku 2013  (zakładano wzrost osób odwiedzających nasze wystawy o 1300 osób);

·         Powstało 5 nowych ścieżek edukacyjnych i multimedialnych oraz doposażono 1 istniejącą wystawę (oferta edukacyjna wzbogaciła się o 6 nowych i rozszerzonych wystaw).

 

Budżet Projektu:

Koszty ogólne Projektu:                                                       324.777,98 PLN

Koszty kwalifikowalne:                                                             324.741,98                                                      

Dofinansowanie z RPOWP na lata 2007-2013:                      276.030,66 PLN

Wkład własny UwB:                                                                  48.711,32PLN

 

 

       Rok 2014
Wskaźniki produktu osiągnięto już w poprzednim roku. Wszystkie wystawy i ścieżki edukacyjne zrealizowane lub doposażone w ramach projektu są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. W związku ze znacznym, ponad rocznym, przesunięciem terminu oddania do użytku nowego kampusu uniwersyteckiego wystawę "Przyroda północno-wschodniej Polski" prezentujemy w dwóch miejscach. W dotychczasowej siedzibie Centrum Przyrodniczego eksponowane są nasze wcześniejsze zbiory, a na holu drugiego piętra budynku auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii projektowe eksponaty dermoplastyczne ssaków chronionych: żubra i wilka oraz łownych: jelenia, łosia, dzika, których ze względu na ich rozmiary nie można było wstawić do sal Centrum. Jednak zwiedzanie tak podzielonej wystawy nie stanowi większego problemu, bowiem idąc do auli z budynku Centrum zwiedzający po drodze zapoznają się z plenerową ścieżką eukacyjną - lapidarium magmowych głazów narzutowych rozmieszczonych na trawniku przy podjeździe do budynku Instytutu Biologii, w którym Centrum ma swoje ekspozycje. Według informacji uzyskanej od Kanclerza Uniwersytetu w Białymstoku do końca roku kampus powinien być oddany już do użytku, a wtedy wszystkie wystawy zrealizowane w ramach projektu zostaną wyeksponowane już w nowym budynku naszego Centrum.  

Osiągnięto 164% wskaźnik rezultatu - 6564 osób skorzystało z edukacji ekologicznej opartej o bazę edukacyjną Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego  zwiedzając nasze wystawy (w projekcie zakładano, że w roku 2014  będzie  4000 zwiedzających).

 

 

       Rok 2015

Jeszcze do kwietnia Centrum przyjmowało zwiedzających w starej siedzibie, w budynku Instytutu Biologii przy ul. Świerkowej 20B. Po oddaniu kampusu do użytku przez dwa miesiące trwały przeprowadzka i montaż ekspozycji w nowych salach wystawowych. Oficjalnego otwarcia Centrum dokonał Rektor Uniwersytetu w Białymstoku profesor dr hab. Leonard Etel  w dniu 18 czerwca.

 W ciągu tego roku wystawy Centrum obejrzało 10861 osób (w projekcie przewidywano, że będzie to 4100 zwiedzających), dzięki czemu wskaźnik  rezultatu wyniósł 265%.

      Rok 2016

Liczba korzystających z edukacji ekologicznej prowadzonej przez nasze Centrum w oparciu o wystawy i ścieżki edukacyjne zrealizowane i doposażone w trakcie projektu wyniosła 18654 osób (wskaźnik  rezultatu  444%).

 

       Rok 2017

Nasze wystawy i ścieżki edukacyjne odwiedziło 20368 osób. Wskaźnik osiągniętego rezultatu wyniósł 485%. 14165 zwiedzających (w tym 10165 młodzieży szkolnej)  przybyło do nas w zorganizowanych grupach. 

 

      Rok 2018

19647 osób zwiedzało nasze ekspozycje (wskaźnik  rezultatu  468%), w tym 11742 w 520 zorganizowanych grupach i 7905 indywidualnie. Było u nas 8689 młodzieży ze wszystkich typów szkół, a także przedszkoli. 

  PASEK DOLNY_tekst