Tu pogłębisz swoją wiedzę, zyskasz nowe możliwości, a do wyboru masz ponad 20 kierunków. Studia II stopnia trwają cztery semestry i kończą się tytułem magistra. W rekrutacji mogą wziąć udział osoby, które posiadają już dyplom studiów wyższych (co najmniej licencjackich).

 

  


Studia I stopnia | Studia II stopnia | Studia jednolite magisterskie
Studia niestacjonarne I stopnia | Studia niestacjonarne II stopnia
Studia niestacjonarne jednolite magisterskie
Maturalne niezapominajki

Dlaczego UwB | Dlaczego Białystok | Rekrutacja krok po kroku