Wystawy

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok
tel. 85 7457322
mail: centrum.przyr@uwb.edu.pl
strona: www.centrum.uwb.edu.pl

uczestniczy w akcji

Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

 

2 października (sobota) i 3  października (niedziela) 2021 r.
w godzinach: 10.00 - 11.00; 11.30 - 12.30; 13.00 - 14.00
zapraszamy seniorów (w maseczkach)
na bezpłatne zwiedzanie z przewodnikiem wystaw:


1. Przyroda Podlasia,

 


2. Fauna tropikalnych mórz,

 


3. Przyroda rejonów polarnych,

 


4  Pszczoły i ich rola w przyrodzie,

 


5. Minerały i skały,

 


6. Historia naczyniowych roślin lądowych,

 


7. Filogeneza tkankowców.


Zapraszamy!
I czekamy na Państwa!!!