Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

 

Dział Współpracy Międzynarodowej


Kierownik

mgr Anna Sylwia Maj - 85 745 70 21, a.maj@uwb.edu.pl

umowy międzynarodowe


mgr Piotr Białas - 85 745 70 19, p.bialas@uwb.edu.pl

współpraca z krajami partnerskimi programu Erasmus+ KA107 (przyjazdy)
współpraca UwB w ramach sieci międzynarodowych (SUP, BSRUN)
wyjazdy do Filii UwB w Wilnie

mgr Urszula Danilczyk - 85 745 70 89, u.danilczyk@uwb.edu.pl

wyjazdy na zagraniczne staże i kwerendy
współpraca z krajami partnerskimi programu Erasmus+ KA107 (wyjazdy)
goście zagraniczni

Alicja Dzienis – 85 745 70 80, a.dzienis@uwb.edu.pl

projekty międzynarodowe

mgr Magdalena Tkaczuk - 85 745 70 19, erasmus@uwb.edu.pl

wyjazdy na studia w ramach Programu Erasmus+ 
współpraca z NAWĄ

mgr Sylwia Leszczuk - 85 745 70 51, s.leszczuk@uwb.edu.pl

studenci zagraniczni w ramach programu Non-Degree
wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus+

mgr Joanna Matowicka - 85 745 70 51, incoming@uwb.edu.pl

przyjazdy studentów zagranicznych w ramach programu Erasmus+
wyjazdy nauczycieli akademickich na wykłady w ramach programu Erasmus+

mgr Ewa Szpiganowicz - 85 745 70 89; e.szpiganowicz@uwb.edu.pl

wyjazdy na konferencje zagraniczne
wyjazdy pracowników na szkolenia w ramach programu Erasmus+

 


Kontakt:

Uniwersytet w Białymstoku
Dział Współpracy Międzynarodowej
ul. Świerkowa 20 B, 15 - 328 Białystok, parter, pokój 11

tel./fax +48 85 745 70 89,
e-mail: ac-dwz@uwb.edu.pl

Godziny pracy: poniedziałek - czwartek godz. 8.00 - 15.30; piątek godz. 8.00 - 14.00

Studenci przyjmowani są od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 - 14.00