Współpraca międzynarodowa

 

Wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) oraz pracowników w celach szkoleniowych (STT), lata akademickie 2018/2019/2020, projekt nr 2018-1-PL01-KA107-048933

Nauczyciele akademiccy uprawnionych wydziałów/instytutów Uniwersytetu w Białymstoku mogą wyjeżdżać do uczelni z krajów partnerskich, z którymi beneficjent projektu (UwB) ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Indywidualny program nauczania podlega zatwierdzeniu przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Nauczyciel jest zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej 8 godzin zajęć dydaktycznych dla studentów 1., 2. lub 3. stopnia studiów. Długość mobilności dydaktycznej wynosi dokładnie 5 dni roboczych + 2 dni na podróż. Mobilności dłuższe lub krótsze niż 5 dni roboczych nie są realizowane. Podróż nie może pokrywać się z dniem roboczym mobilności.

W przypadku wyjazdów/przyjazdów pracowników w celach szkoleniowych, indywidualny program szkolenia podlega zatwierdzeniu przez instytucję wysyłającą i przyjmującą. Pracownik jest zobowiązany do odbycia 5 dni szkolenia + 2 dni na podróż.Mobilności dłuższe lub krótsze niż 5 dni roboczych nie są realizowane. Podróż nie może pokrywać się z dniem roboczym mobilności.

Rekrutacja trwa od 26.11.2018 r. do 21.12.2018 r. W przypadku, gdy nie zostanie wyczerpany limitu miejsc wyjazdowych w okresie rekrutacyjnym, na wolne miejsca mobilnościowe prowadzona jest rekrutacja ciągła.

Komplet dokumentów: formularz zgłoszeniowy oraz właściwy mobility agreement należy składać w Dziale Współpracy Międzynarodowej, ul. Świerkowa 20B pok. 11, tel. 85 745 70 19.

Rekrutację na mobilności przyjazdowe prowadzą uczelnie partnerskie.