Współpraca międzynarodowa

Wyjazdy i przyjazdy studentów na studia (SMS), lata akademickie 2018/2019/2020

Mobilności dla studentów wyjeżdzających

Serbia 

Studenci Wydziału Prawa UwB i Wydziału Chemii mogą ubiegać się o wyjazd na 1 semestr studiów do następujących uczelni z krajów partnerskich: Uniwersytet w Belgradzie (Serbia).

Do Serbii dostępne jest 1 miejsce wyjazdowe (SMS).

 

USA

Studenci Wydziału Fizyki UwB mogą ubiegać się o wyjazd na 1 semestr studiów do następujących uczelni z krajów partnerskich: Uniwersytet Indiany – Uniwersytet Purdue w Indianapolis, IN (Indiana University - Purdue University Indianapolis).

Studenci Wydziału Prawa UwB mogą ubiegać się o wyjazd na 1 semestr studiów do następuących uczelni z krajów partnerskich: College of Law MSU East Lansing

Rekrutacja na studia w USA, w ramach programu Erasmus+ KA107-2018, została zakończona.

 

Rekrutacja 

Rekrutacja kandydatów na studia za granicą jest dwustopniowa i odbywa się na poziomie wydziału lub instytutu, a następnie na poziomie uczelnianym, z zachowaniem wymogów programu Erasmus+ ustalonych przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w danym roku akademickim.

Jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie rekrutacji studentów na studia za granicą są uprawnione wydziały lub instytuty, w ramach struktury organizacyjnej Uniwersytetu w Białymstoku, za pośrednictwem specjalnie utworzonych komisji kwalifikacyjnych.

 

 

Mobilności dla studentów przyjeżdżających

Uniwersytet Państwowy w Erywaniu (1 przyjazd)

Uniwersytet w Tbilisi im. Iwane Dżawachiszwili (1 przyjazd)

Uniwersytet w Belgradzie (1 przyjazd)
Bałtycki Uniwersytet Federalny im. Immanuela Kanta (1 przyjazd) 
Uniwersytet „Hasan Prisztina” w Prisztinie (1 przyjazd)
College of Law MSU (1 przyjazd)

Rekrutacja na przyjazdy na studia odbywa się w uczelniach partnerskich.


Warunkiem wyjazdu/przyjazdu jest podpisany przez uczelnie wysyłającą i przyjmującą "Learning Agreement".