Współpraca z zagranicą
Erasmus+

 

Studenci studiów I, II i II stopnia mają możliwość w ramach Erasmus+ wyjechać na studia i praktyki. Wyjazdy na studia odbywają się do szkoły wyższej, która współpracuje z uczelnią macierzystą studenta  w programie Erasmus+. Wyjazd na praktykę odbywa się do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji  w innym kraju uczestniczącym w programie.


Danemu studentowi na każdym poziomie studiów przysługuje łącznie 12 miesięcy, a studentom studiów jednolitych magisterskich 24 miesiące do wykorzystania na wyjazdy na studia oraz praktyki. Do puli przysługujacych miesięcy liczone są również wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus na danym poziomie studiów.


Więcej informacji można uzyskać w Dziale Współpracy Międzynarodowej
- ul. Świerkowa 20 B, 15-328 Białystok, pokój 11, parter.
Studenci przyjmowani są od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 - 14:00.