Wystawy

Wykaz prac doktorskich i magisterskich powstałych na bazie naukowej kolekcji „Kości eoceńskich pingwinów z Wyspy Seymour”. 

Prace doktorskie:

 • Piotr Jadwiszczak
  Kopalne pingwiny Wyspy Seymour: systematyka, ewolucja i ich rola w eoceńskim ekosystemie Antarktyki.

Prace magisterskie:

 • Piotr Jadwiszczak
  Różnorodność fauny pingwinów kopalnych antarktycznej Wyspy Seymour w oparciu o analizę tarsometatarsi z kolekcji Instytutu Biologii Filii UW w Białymstoku.

 • Katarzyna Maria Kandefer
  Różnorodność fauny pingwinów kopalnych antarktycznej Wyspy Seymour w oparciu o analizę humeri z kolekcji Instytutu Biologii Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku.

 • Wioletta Jaźwińska
  Analiza anatomiczna kości skrzydła pingwinów kopalnych z Wyspy Seymour (Zachodnia Antarktyka).

 • Danuta Iwanowicz
  Analiza anatomiczna kości pasa barkowego pingwinów kopalnych z Wyspy Seymour, Antarktyka Zachodnia.

 • Przemysław Kosieliński 
  Analiza anatomiczna kości kończyny dolnej pingwinów kopalnych z Wyspy Seymour, Antarktyka Zachodnia.