Wystawy
PASEK GÓRNY_WWW

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersyteckie Muzeum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy,

przekształcone przez Senat UwB uchwałą nr 1396 z dnia 17.04.2013 r.  w 
          Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy  
          ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok (na terenie kampusu UwB od 18.06.2015 r.)

 

 

 

1.       Małgorzata Berych – koordynator Projektu,  tel. 085 745 73 22;

2.       Wiesław Mikucki – kierownik Muzeum,  tel. 085 745 73 22;

3.       Piotr Jadwiszczak - adiunkt,  tel. 085 745 74 27.PASEK DOLNY_tekst