Struktura
Współpraca międzynarodowa
Erasmus+
Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji i dokonaniu zgłoszenia jednego wynalazku do Urzędu Patentowego RP oraz do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO)

Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 Oferta

Załącznik nr 2 Oświadczenie