Kierownik 

  Zespół Lektorów Języka Niemieckiego, Języków Romańskich i Języka Rosyjskiego                                                         

                           

 

                         tel. (085) 745-70-85 tylko w godz. dyżuru w SPNJO

PRACOWNICY

               imię i nazwisko

                                 konsultacje

mgr Agnieszka Bartnicka-Linke

 

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=66375

a.bartnicka@uwb.edu.pl 

mgr Jerzy Koniecko

 

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=72112&sessio

j.koniecko@uwb.edu.pl

mgr Ewa Parfieniuk

 

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=60871

e.parfieniuk@uwb.edu.pl

mgr Barbara Poskrobko

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=86076

barbara.poskrobko@uwb.edu.pl 

mgr Urszula Tylicka 

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=14160

ulatyl@uwb.edu.pl

mgr Dorota Żmudzka

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=6580 

d.zmudzka@uwb.edu.pl
   
Lektorat Języka Rosysjkiego kontakt/konsultacje

mgr Anna Kulik

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=17018

a.kulik@uwb.edu.pl

dr Gocha Kvantaliani

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=95751

*w sprawach pilnych:
g.kvantaliani@uwb.edu.pl

dr Danuta Kosior 

https://usosweb.uwb.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/osoby/pokazOsobe&os_id=6586

*w sprawach pilnych :

d.kosior@uwb.edu.pl