Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników UwBAdres do komunikacji instytucjonalnej: znp.uwb@uwb.edu.pl, w sprawach pracowniczych prosimy o kontakt na adres e-mail przesłany przez nas członkom ZNP Pracowników UwB.

 


Zarząd:
dr hab. Maciej Karczewski, prof UwB (Wydział Historyczno-Socjologiczny) - prezes
mgr Anna Pieńczykowska (Pracownik emerytowany) - wiceprezes
dr Dariusz Kużelewski (Wydział Prawa) - sekretarz
dr Alina Czapiuk (Pracownik emerytowany) - członek
dr Klara Janglajew (Pracownik emerytowany) - członek
mgr Janusz Jurga (SPNJO i SWFiS) - członek
Ludmiła Kleszczewska (Wydział Fizyki) - członek
dr Krzysztof Rutkowski (Wydział Filologiczny) - członek
mgr Roman Sakowski (Wydział Pedagogiki i Psychologii) - członek


Komisja Rewizyjna:
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB (Wydział Ekonomii i Zarządzania) - przewodnicząca
dr Barbara Dudel (Wydział Pedagogiki i Psychologii) - członek
mgr Jerzy Koniecko (SPNJO i SWFiS) - członek


Adres:

Związek Nauczycielstwa Polskiego Pracowników Uniwersytetu w Białymstoku

ul. Świerkowa 20B, pokój 131, 15-328 Białystok

telefon: + 48 85 745 70 61

 

Adres do komunikacji instytucjonalnej: znp.uwb@uwb.edu.pl, w sprawach pracowniczych prosimy o kontakt na adres e-mail przesłany przez nas członkom ZNP Pracowników UwB.

Pliki do pobrania: