ZZBiPB ”Bibliotekarze Polscy”

Zarząd:
Przewodnicząca - Agnieszka Gryka
Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Guzel
Wiceprzewodnicząca - Jolanta Żochowska
Skarbnik – Elzbieta Walendziuk
Sekretarz - Wioleta Wolska
Elżbieta Mikutowicz
Katarzyna Puksza

Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Dorota Romanowska
Agnieszka Gałecka-Golec
Ewa Ignatowska