Wystawy

Prezentowane na wystawie zdjęcia Davida Parksa i Larry’ego Barnesa powstały w listopadzie i grudniu 1993 roku pod koniec pory suchej w trakcie badań prowadzonych na pięciu powierzchniach tropikalnych lasów deszczowych, dwóch obszarach suchych lasów tropikalnych oraz w dwóch rejonach pustynnych Madagaskaru.
Na co dzień David Parks opracowuje techniki i sprzęt do badań medycznych na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii (USA) oraz działa na rzecz ochrony środowiska w ramach Fund for Wild Nature. Larry Barnes jest nauczycielem biologii w szkole średniej w Hailey (Idaho, USA).

The photographs by David Parks and Larry Barnes are drawn from travels in five areas of rainforest, two areas of dry tropical forest and two parts of the spiny desert.
They were in Madagascar at the end of the dry season in November and December of 1993.
In everyday life David Parks develops techniques and instruments for medical research at Stanford University, California USA and works on environmental preservation with the Fund for Wild Nature.
Larry Barnes teaches high school biology in Hailey, Idaho USA."