Wystawy

Życie na Ziemi – zarys dziejów

Plansze graficzne prezentujące
ewolucję roślin i zwierząt żyjących na Ziemi w różnych okresach geologicznych ze zwięzłym opisem  najważniejszych procesów geologicznych. Wystawa zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych.

W 2022 roku wystawę wzbogacono o 4 gabloty wystawowe: Amonity, Łodziki, Trylobity i Skrzypłocze.