Wystawy

Wystawa „Życie na Ziemi – zarys dziejów” Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczego im. Profesora Andrzeja Myrchy w Białymstoku prezentuje rozwój fauny i flory od kambru - najstarszego okresu ery paleozoicznej, którego początek sięga 542 mln lat wstecz, po plejstocen – czas kilku wielkich zlodowaceń na Ziemi w ostatnich 2 milionach lat.

Na 12 planszach graficznych przedstawiona została paleogeografia świata i Polski, rekonstrukcje pejzaży florystycznych i typowych zespołów faunistycznych w poszczególnych okresach er: paleozoicznej, mezozoicznej i kenozoicznej. Plansze dodatkowo zawierają zwięzłe teksty o ważnych wydarzeniach geologicznych oraz najistotniejszych tendencjach ewolucyjnych w rozwoju flory i fauny w każdym okresie, a także informacje o rodzajach skał z tamtych czasów występujących dzisiaj na terenie Polski.

Całość ekspozycji uzupełnia kolekcja pięknie zachowanych skamieniałości z poszczególnych okresów geologicznych i z różnych miejsc naszego globu, będąca dokumentacją bogactwa i różnorodności gatunkowej roślin i zwierząt, jakie przed setkami, dziesiątkami czy milionami lat temu rosły i żyły na Ziemi oraz ich zmienności jako efektu przystosowań do ciągle zmieniającego się środowiska.

Wystawa prezentowana będzie od 15 listopada do 14 grudnia 2017 roku (od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00 – 21.00, a w niedziele od 10.00 do 20.00) w Centrum Handlowym ALFA  przy ul. Świętojańskiej 15 w Białymstoku.

 

W okresie od 16 kwietnia do 21 maja 2018 roku wystawa będzie prezentowana ponownie. Tym razem w Instytucie Biologii na terenie kampusu UwB: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 18.00, a w soboty od 10.00 d0 15.00.

 Organizatorzy:
Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersyteckie Centrum Przyrodnicze im. Profesora Andrzeja Myrchy
Centrum Handlowe ALFA