BHP

ZZBiPB ”Bibliotekarze Polscy”Związek Zawodowy Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek ”Bibliotekarze Polscy” – Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku

Zarząd
Agnieszka Gryka – przewodnicząca
Agnieszka Gałecka-Golec – wiceprzewodnicząca
Katarzyna Puksza - skarbnik
Elżbieta Mikutowicz – sekretarz

Adres
ZZBiPB „Bibliotekarze Polscy”
Związek Zawodowy Uniwersytetu w Białymstoku
ul. Świerkowa 20B, pokój 129
15-328 Białystok

Kontakt
tel. +48 85 745 77 14
e-mail: bibliotekarze.uwb@gmail.com

agryka@uwb.edu.pl

Pliki do pobrania: